درباره ما

SecureNSSدنیای فردا را تحولات فناوری اطلاعات شكل خواهد داد. نه تنها اقتصاد و كسب و كار بلكه روابط ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به طور روز افزونی بر مبنای IT، شكل می‌گیرند. نوآوری و فعالیت در زمینه‌ی IT هسته‌ی اصلی كسب و كار در دنیای جدید است. ما سعی داریم سهمی از تحولات مبتنی بر IT را در سطح كشور داشته باشیم. فراتر از این، فعالیت ورای مرزهای جغرافیایی كشور و تفكر به كسب و كار در بازار جهانی IT می‌باشد.

تیم مهندسی سکیور ان اس اس با هدف گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح كشور، بنا شده ‌است. این تیم سعی دارد به مشتریان كمك كند تا مشكلات كاری خود را با راه حل‌های مبتنی بر IT با دقت و سرعتی قابل توجه حل كنند. در این راستا با استفاده از نیروهای كار‌آمد سعی كرده ‌ایم مباحث IT را به صورت یكپارچه و در كنار هم ارائه دهیم تا از میزان ریسك و نگرانی‌ها تا حد زیادی كاسته شود.